Oplev Københavns sprudlende destilleri-scene med et eksklusivt event hos Plateau Spirits

Er du på udkig efter en unik oplevelse i hjertet af København? Plateau Spirits byder velkommen til entusiaster og nysgerrige sjæle til at booke et skræddersyet event i vores lokaler i det ikoniske Kødbyen på Flæsketorvet 6, 1711 København V.

Vores destilleri er placeret i den pulserende og historiske del af byen, hvor den rå og autentiske atmosfære fra Kødbyens fortid møder den moderne og kreative ånd, der præger området i dag. Plateau Spirits er ikke blot et destilleri; det er et mødested for dem, der sætter pris på håndværket og historien bag hver enkelt flaske.

Når du booker et event hos os, får du mere end bare en smagning. Du får en dybdegående forståelse af destillationsprocessen, en introduktion til de finesser og nuancer, der gør vores spiritus-produkter unikke, og selvfølgelig muligheden for at smage vores eksklusive udvalg af håndværksmæssige produkter.

Vores erfarne team vil guide dig gennem en verden af botanicals og aromaer. Det er en oplevelse, der ikke kun vil begejstre dine smagsløg, men også udvide din forståelse for denne ædle spiritus.

Vores venue i Kødbyen er den perfekte ramme for et firmaevent, en fødselsdagsfejring eller en hyggelig aften med vennerne.
Vi tilbyder en række pakkeløsninger, der kan tilpasses netop dine behov og ønsker, så du er sikret en mindeværdig oplevelse.

For at booke et event hos Plateau Spirits, eller for at få mere information om vores tilbud kontakt os direkte. Vi glæder os til at byde dig velkommen og dele vores passion for klassiske og nye spiritus-varianter med dig.

Kontakt os for et skræddersyet event-tilbud:
Jan Bay på +45 22 42 20 20 eller jb@plateauspirits.com

Sådan kan et Plateau Sprits event afholdes:

 • Antal gæster: Minimum 20
 • Tid: 2-4 timer (afhænger af ideer og ønsker)
 • Forplejning: Anden forplejning end smagning af vores produkter er som udgangspunkt ikke muligt.

Eksempel på et event
Vi udvikler gerne ideer til events sammen med jer fx…

 • Firmaarrangementer inden I skal videre ud at spise i byen – måske krydret med quizzer og selvfølgelig tilhørende drinks.
 • En aften i selskab med psykoterapeuten og reklamemanden Martin Gjerløff, hvor vi præsenterer foredraget “Drinks & Decisionmaking – Hvordan en lille brandert kan føre til store beslutninger!” Vi inviterer til en munter og tankevækkende aften, hvor Martin vil dele indsigt i neurovidenskab, historier om kendte personligheder og en smule alkohol baseret indsigt. Sammen vil vi udforske, hvordan hjernen arbejder under indflydelse, og hvordan det kan forbedre vores beslutningstagning.
 • Sådan laver du den perfekte drink – lær at lave den cocktail, som dine gæster aldrig vil glemme – oplev en af vores tilknyttede bartendere, som på pædagogisk vis viser vejen til den rigtige smagsoplevelse og hvor sanserne bliver sat på en prøve.

Skål for en aften, der udfordrer og underholder!

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

Experience Copenhagen’s vibrant distillery scene with an exclusive event at Plateau Spirits

Are you looking for a unique experience in the heart of Copenhagen? Plateau Spirits welcomes enthusiasts and curious souls to book a tailor-made event at our premises in the iconic Kødbyen at Flaesketorvet 6, 1711 Copenhagen V.

Our distillery is located in the vibrant and historic part of town, where the raw and authentic atmosphere from Kødbyen’s past meets the modern and creative spirit that characterizes the area today. Plateau Spirits is not just a distillery; It is a meeting place for those who appreciate the craftsmanship and history behind each bottle.

When you book an event with us, you get more than just a tasting. You will gain an in-depth understanding of the distillation process, an introduction to the subtleties and nuances that make our spirits products unique and, of course, the opportunity to taste our exclusive range of artisanal products.

Our experienced team will guide you through a world of botanicals and aromas. It’s an experience that will not only excite your taste buds but also expand your understanding of this noble spirit.

Our venue in Kødbyen is the perfect setting for  a corporate event, a birthday celebration or a cozy evening with friends. We offer a range of package solutions that can be adapted to your exact needs and wishes, so you are guaranteed a memorable experience.

To book an event at Plateau Spirits, or to get more information about our offerings, visit our events page or contact us directly. We look forward to welcoming you and sharing our passion for classic and new spirits with you.

Contact us for a tailored event offer:
Jan Bay on +45 22 42 20 20 or jb@plateauspirits.com

This is how a Plateau Sprits event can be held:

 • Number of guests: Minimum 20
 • Time: 2-4 hours (depends on ideas and wishes)
 • Catering : Catering other than tasting of our products is generally not possible.

Example of an event

We are happy to develop ideas for events together with you, e.g. …

 • Corporate events before you go out to eat in the city – perhaps spiced up with quizzes and of course accompanying drinks.
 • An evening in the company of psychotherapist and advertising man Martin Gjerløff, where we present the lecture “Drinks & Decisionmaking – How a small brandert can lead to big decisions!” We invite you to a cheerful and thought-provoking evening where Martin will share insights into neuroscience, stories about famous personalities and a bit of alcohol based insight. Together we will explore how the brain works under the influence and how it can improve our decision-making.
 • How to make the perfect drink – learn how to make the cocktail that your guests will never forget – experience one of our affiliated bartenders, who in an educational way shows the way to the right taste experience and where the senses are put to the test.

Cheers for an evening that challenges and entertains!